Go to Top

Historie

Fondens navn er ”Himmerlandsfonden” (støttefond for hjemmeværnet i Nordjylland).    Fonden blev stiftet den 4. februar 1956 med det formål at støtte hjemmeværnet i Nordjylland. 

Støtten består i at sikre øvelsesterræn, lokaliteter, indkvarterings- og restaurationsvirksomhed for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland.

Den første bestyrelse bestod af:

Læge Ole Laust (formand)

Landsretssagfører N.J. Meldgaard (næstformand)

Bankdirektør V. Ejerskov (Kasserer)

Kaptajn Adam A. Nicoleysen

Kaptajn Knud Østergaard

”Himmerlandsfonden” købte i 1956 jord ved Helberskov på Als Odde, et par kilometer nord for Mariager Fjords udløb i Kattegat. Her var forholdene ideelle, da man gerne vil have plads både til skyde- og øvelsesterræn. I alt købte man i løbet af de år hvor Himmerlandsfonden havde til huse i Helberskov 140 tønder land.

Man startede med at få 3 barakker fra staten, som stod i Mølholmlejren ved Vejle. Frivillige hjemmeværnsfolk ryddede store arealer ved Helberskov, så der blev plads barakkerne og arealerne blev indrettet til øvelsesarealer. I mange år var Helberskov rammen for mange hjemmeværnsaktiviteter – her var der både gode faciliteter og langt til naboer, så man ikke generede omverdenen, når der blev holdt skydeøvelser.

Bestyrelsesmedlem Knud Østergaard (senere Forsvarsminister) forslog på et tidspunkt, at man jo kunne udnytte faciliteterne i Helberskov til sommerlejr for hjemmeværnsfolk og deres familier – og sådan blev det.

Som årene gik og området omkring blev udstykket til sommerhuse blev det til tide problematisk at afvikle hjemmeværnsaktiviteter og bevare det gode naboskab. Derfor begyndte man at se sig om efter en anden lokalitet som kunne erstatte Lejren i Helberskov.

I august  1976 rykkede Himmerlandsfonden der fra Helberskov ved Mariager Fjord til Tranum i Brovst Kommune (nuværende Jammerbugt) hvor Himmerlandsfonden købte en tidligere lejrskole, som havde lidt nyere faciliteter og lidt længere til naboerne end Lejren i Helberskov.

Himmerlandsfondens Kursuscenter er i dag udstyret med bl.a.  40 værelser, undervisningslokaler, våbenkammer, pudserum, hundegårde. Stedet  bruges flittigt af både Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, Hjemmeværnsskolen og Hjemmeværnsregionen.