Go to Top

Bestyrelse

Bestyrelsen

Fra maj 2017 er bestyrelsens sammensætning:

Formand Henrik Knudsen

Næstformand John Lorenzen

Bestyrelsesmedlem Inge Darling

Bestyrelsesmedlem Uffe Agger, formand for repræsentantskabet

Bestyrelsesmedlem Kristan Damgaard